עבודות נבחרות

הדבקת טפטים על קירות

מאיר שי הכי כדאי

בסיעתא דשמיא